Absolute Jobs. We go the extra

Sociale verkiezingen 2020, ook voor uitzendkrachten

Vanaf 2020 mogen ook uitzendkrachten deelnemen aan de sociale verkiezingen in bedrijven.  Maar wat zijn de voornaamste regels? Absolute Jobs geeft die graag mee. 

Elk motief voor stemrecht telt voor uitzendkrachten

 • Elk motief van de terbeschikkingstelling geeft stemrecht, ook bij vervanging.
 • Er is geen uitzondering voor bepaalde statuten, zoals studenten. 
 • Een uitzendkracht dient niet onder contract te staan op een welbepaalde dag.
Photographer: Xi Wang | Source: Unsplash

3 mogelijkheden voor uitzendkrachten

1. Vanaf 1 augustus tot aan de aanplakking (X) moet een uitzendkracht bij ononderbroken dienst min. 3 maand aan één stuk gewerkt hebben.

2. Bij onderbroken dient de uitzendkracht minstens 65 arbeidsdagen gewerkt te hebben in de periode vanaf 1 augustus tot de aanplakking van de verkiezing.

3. In een referteperiode die begint vanaf de aanplakking van de verkiezingen en eindigt op de dertiende dag voor de verkiezingen, is een uitzendkracht minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld.

Optie 1: ononderbroken tewerkstelling 3 maand

 • De periode hoeft niet direct voorafgaand te zijn aan de periode voor X.
 • Mensen in weekcontracten van maandag tot vrijdag krijgen ook stemrecht.
 • Deeltijdse uitzendkrachten met weekcontracten van maandag tot vrijdag, met slechts 3/4 dagen prestaties, vallen ook onder het stemrecht.
 • Uitzendkrachten die elk weekend 2 dagen van 12 uur arbeid verrichten, mogen ook stemmen.
 • Uitzendkrachten die 7 op 7 gewerkt hebben met  inactiviteitsdag(en) vallen eveneens onder een ononderbroken tewerkstelling.
 • Schorsingen (on-  of betaald) zorgen niet voor een onderbreking van contracten.
 • Ziekte telt mee als in de periode van ononderbroken tewerkstelling.
In the line of fire
Photographer: Christopher Burns | Source: Unsplash

Optie 2: onderbroken tewerkstelling 

 • Er is sprake van een onderbreking wanneer er effectief géén contract is voorzien en voor alle dagen die geen normale inactiviteitsdagen, weekends of collectieve sluitingen zijn.
 • Van zodra er een onderbreking is, worden arbeidsdagen apart geteld tot 65.
 • Deze periode loopt vanaf 1/8 en eindigt op dag X (dag van aanplakking).
 • Onder arbeidsdagen wordt verstaan alle dagen onder uitzendcontract evenals de dagen waarop arbeid werd voorzien (geen tijdige annulatie - schorsingen).
 • Onderbrekingen buiten contract tellen niet mee als arbeidsdag.
 • Uitzendkrachten met dagcontracten vallen onder onderbroken tewerkstelling.

Optie 3 vanaf de aanplakking tot 13 dagen voor de verkiezing

 • Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen ononderbroken en onderbroken tewerkstelling.
 • Deze periode loopt van X tot X+77 (met X datum van aanplakking). 
 • Onder arbeidsdagen wordt verstaan alle dagen onder uitzendcontract evenals de dagen waarop arbeid werd voorzien (geen tijdige annulatie - schorsingen).

Meer info over de sociale verkiezingen 2020? Lees hier de recentste updates.

#jobs #uitzend #socialeverkiezingen #hr #absolutejobs

Gerelateerde artikels

Înregistraţi-vă cum pentru buletinul nostru informativ