Absolute Jobs. We go the extra

Modificarea reglementărilor privind permisele de muncă

Începând cu 1 februarie 2019, se va produce o schimbare a reglementărilor privind permisele de muncă. Vineri, 7 decembrie 2018, guvernul flamand a aprobat implementarea legii din 30 aprilie 1999 privind angajarea muncitorilor străini.

Principalele obiective ale noului regulament vizează, pe de o parte,atragerea potențialului străin responsabil de creșterea economică bazată pe cunoaștere şi inovaţii în Flandra și, pe de altă parte, implementarea viitoare a măsurilor de formare a ocupaţiilor în deficit. Guvernul flamand urmărește atât concurența loială, cât și simplificarea administrativă.

Ce se va schimba efectiv de la 1 ianuarie 2019:  

- Va exista o listă dinamică a sectoarelor cu deficit de forță de muncă. Acest lucru permite oamenilor cu pregătire profesională medie accesul pe piața muncii fără o prospectare în prealabil a pieței muncii. Lista este bazată pe profesiile pentru care există un deficit de personal ale VDAB. Lista va fi actualizată o dată la doi ani, în funcție de nevoile pieței muncii. Sunt eligibile profesiile pentru care există o constantă lipsă de forță de muncă. Sunt posibile și excepții, însă numai după ce un sondaj individual al pieții muncii a indicat că nu se găsește forță de muncă adecvată;

- Persoanele cu nivel ridicat de calificare, supraveghetorii și cercetătorii beneficiază de acces prelungit pentru a lucra pe o perioadă de maxim trei ani, în loc de limitarea la 12 luni din trecut;

- Salariul tinerilor de până în 30 de ani și asistentele va fi egalat cu salariul real de pe piața forței de muncă de la noi. Aceștia trebuie să câștige cel puțin 80% din salariul mediu anual;

- Persoanele cu nivel înalt de calificare pot avea acces pe piața forței de muncă peo perioadă nedeterminată, dacă aceștia au lucrat înainte în Flandra pe o perioadă de 4 ani

- Un contract de muncă cu țara de origine nu mai este necesar atunci când se acordă un permis de muncă.

 

 

 

 

Gerelateerde artikels

Înregistraţi-vă cum pentru buletinul nostru informativ