Absolute Jobs. We go the extra

Uitzendarbeid nu ook bij de federale overheid

14 januari 2019 vormde een nieuwe mijlpaal voor de uitzendsector in België. Want die dag werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat uitzendwerk mogelijk maakt in federale diensten. Het K.B. was officieel van kracht op 1 februari 2019.

Vanaf 2019 kunnen ook de Federale overheidsdiensten een beroep doen op uitzendkrachten. Net als in Vlaanderen mogen federale overheidsinstellingen uitzendkrachten inschakelen. Op die manier kunnen ze ook sneller reageren en een oplossing bieden bij acute of onvoorziene vervangingen, plotse bijkomende taken of uitzonderlijke omstandigheden. Op het federale niveau betekent dit een grote verandering voor de overheidsdiensten plus alle autonome overheidsbedrijven zoals Bpost, Proximus, …

Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur bij Federgon, noemt dit een historische doorbraak voor de uitzendsector. “De vraag naar het gebruik van uitzendarbeid leefde al heel lang bij tal van overheidswerkgevers, die net als elke andere organisatie snel en flexibel toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt, en dit komt het Human Resources Management van de federale overheid alleen maar ten goede,” verduidelijkt Herwig Muyldermans.

Het Koninklijk Besluit van begin januari 2019 bepaalt voor welke gevallen en welke duur uitzendarbeid magen welke beslissingen hiervoor gerespecteerd moeten worden. Het bepaalt ook een aantal zaken rond informatiedeling en controle. 
“Het Koninklijk Besluit biedt een duidelijk kader voor alle betrokkenen en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Positief is bovendien dat het KB in belangrijke mate aansluit bij de regeling die geldt in andere sectoren. Net als op het Vlaamse niveau kiest de Federale regering ervoor om de invoering van uitzendarbeid maximaal te laten aansluiten bij het generieke kader van de andere sectoren en dit zal de introductie alleen maar makkelijker maken.

Overheidswerkgevers zullen in elk geval kunnen rekenen op de expertise en de steun van de uitzendbedrijven om hun personeelsbehoeften maximaal te ondersteunen,” bevestigt Herwig Muyldermans.
Bron: federgon.be


Meer info over deze nieuwe maatregel:
Federgon over de uitzendarbeid bij de federale overheid. (blogartikel knack.be)

Binnenkort ook uitzendkrachten bij de federale overheidsdiensten. (blogartikel federgon.be)

Document uitzendarbeid bij Vlaamse overheid. (PDF)

Gerelateerde artikels

Zoek je werk? Vertel ons meer.