Absolute Jobs Blog

Hoe vul ik mijn controlekaart voor de bouw in?

Naar aanleiding van de flashcontroles tijdelijke werkloosheid in de bouwsector belichten we hoe een controlekaart correct wordt ingevuld. Een uitzendkracht krijgt de kaart voor het begin van iedere maand van het uitzendkantoor. Het is de plicht van de arbeider om deze controlekaart altijd in z’n bezit te hebben om die voor te kunnen leggen aan een sociaal inspecteur. De arbeider moet deze kaart elke dag invullen, zelfs als er geen sprake is van tijdelijke werkloosheid. Onder tijdelijke werkloosheid kan men verstaan: economische werkloosheid, werkloosheid wegens slecht weer, werkloosheid wegens collectieve sluiting van de onderneming… Indien er sprake is van tijdelijke werkloosheid, geeft de arbeider zijn kaart af bij zijn uitbetalingsinstelling (HVW, ACV, ABVV of ACLVB). Zij zullen instaan voor de vergoeding van deze niet gewerkte dagen. Indien er geen werkloosheid was, dan mag deze kaart weggegooid worden. Hoe moet de kaart ingevuld worden? Op de kaart zijn twee roosters zichtbaar op voor- en achterkant. De werkgever (in deze het uitzendbureau) vult volgende zaken in: de maand van betrekking, de datum en reden van aflevering, zijn gegevens en die van de werknemer. Rooster 1 dient ingevuld te worden door de werknemer, als er tewerkstelling is als loontrekkende bij een werkgever. Rooster 2 dient ingevuld te worden door de werknemer, als er arbeid voor eigen rekening, bijberoep/zelfstandige activiteit of tewerkstelling bij een andere werkgever op een normale inactiviteitsdag is (bijvoorbeeld het weekend). Voorkant rooster De uitzendkracht moet een onderscheid maken tussen: Gewerkte dagen: deze dienen volledig ingekleurd te worden met onuitwisbare inkt en dit voor aanvang van het werk. Dagen werkloosheid: deze laat men gewoon blanco. Dit gaat over dagen weerverlet (ook winteropleiding) , economische werkloosheid, dagen collectieve sluiting van de onderneming ... Dagen onder arbeidsongeschiktheid: aanduiden met een Z. Dit zijn dagen ziekte of (arbeids)ongeval. Vakantiedagen: dienen aangeduid te worden met een V, dit gaat over wettelijke vakantiedagen. Indien er die maand collectieve sluiting is in de onderneming, dien je te vermelden hoeveel dagen verlof je hebt opgenomen bij een vorige werkgever in hetzelfde jaar. Dit omdat men eerst alle verlofdagen dient opgenomen te hebben, vooraleer men collectief verlof zal uitbetalen. Niet gewerkte dagen met loon: aanduiden met een A. Hieronder vallen feestdagen, inhaalrustdagen met loon en opleidingen met loon. Verlof zonder wedde, (on)gewettigde afwezigheid en gevangenzetting: ook aanduiden met een A. Achterkant rooster Indien de RVA het bijberoep heeft goedgekeurd dan dienen volgende twee zaken ingevuld te worden op de achterzijde van het rooster: * Tewerkstelling in het weekend inkleuren * Tewerkstelling in de week zwart kleuren, maar enkel dagwerk (7u-18u). Avondwerk dient niet ingekleurd te worden. Verlies van de kaart Neem onmiddellijk contact met het uitzendbureau. Vergissing bij het invullen van de kaart Kaarten waarop geschrapte, verbeterde of foutieve zaken worden aangebracht, worden niet geaccepteerd door de uitbetalingsinstelling. Bij het verkeerd invullen, is het best onmiddellijk contact op te nemen met het uitzendbureau of de uitbetalingsinstelling.
24-09-2018

Flashbezoeken sociale inspectie 24-30/9

In week 39 (24/09 – 30/09) zal de eerste flashcontrole tijdelijke werkloosheid in de bouwsector plaatsvinden. Sociale inspecteurs van de RVA zullen controles uitvoeren in gans het land om meer info te verlenen over actieve sociale wetten. De sociaal inspecteurs van de RVA houden op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector. Met deze controles willen ze alle betrokken partijen informeren over de geldende sociale wetten. Bij onregelmatigheden, zullen de sociaal inspecteurs werkgevers en werknemers helpen richting een oplossing. Ze zullen uitleggen welke verplichting niet correct is nageleefd, waar er in de toekomst moet op gelet worden of wijzen op wat anders en beter kan. Deze actie van de RVA is dus in de eerste plaats adviserend. Indien er te grote fouten of inbreuken vastgesteld worden, kan dit wel gevolgen hebben. Oplettendheid is dus aangeraden, zowel voor werknemers als werkgevers in de bouw. Vragen over hoe je je documenten correct invult? Dan weten de specialisten van Absolute Jobs raad.
21-09-2018
  1. vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. volgende
apply-to-job-success: Sollicitatie is verzonden
apply-to-job-fail: Sollicitatie inzending is mislukt
apply-success: Sollicitatie is verzonden
apply-fail: Sollicitatie inzending is mislukt
login-details-save-success: Log-in gegevens zijn opgeslagen
login-details-save-fail: log-in gegevens opslaan is mislukt
personal-info-save-success: Persoonlijke informatie is opgeslagen
personal-info-save-fail: Persoonlijke informatie opslaan is mislukt
contact-sent: Contact verzonden!
contact-send-error: Er is een fout opgetreden tijdens een poging om het contactformulier te verzenden. Probeer het later opnieuw.
newsletter-subscribe-success: Succesvol ingeschreven op nieuwsbrief
newsletter-subscribe-fail: Inschrijven op de nieuwsbrief is mislukt
register-success: Registratie compleet
register-fail: Registratie mislukt
reset-password-confirm-success: Paswoord met succes aangevraagd
reset-password-confirm-fail: Reset paswoord is mislukt
reset-password-success: Paswoord is aangepast
reset-password-fail: Reset paswoord is mislukt
sign-in-error: Aanmelden is mislukt
cms-page-saved: Pagina is opgeslagen